m²  |  151000.0 €  | 
Naurispolku 4, 13600 Hämeenlinna